OpenSwiss Logo 1.02 r85

Szybkie wprowadzenie w obsługę programu

Rozpoczynanie turnieju

Aby rozpocząć nowy turniej należy wybrać pozycję "Nowy turniej" z paska menu, paska narzędzi lub też skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+N.

Po podaniu nazwy turnieju utworzona zostanie zakładka o odpowiedniej nazwie, w której będzie można dodawać nowych graczy. Klikając przycisk "Dodaj gracza" zapisujemy kolejne osoby do turnieju, tak jak przedstawiono to na poniższym zrzucie ekranu.

Dodawanie graczy

Gdy już wszyscy zawodnicy będą wprowadzeni, będzie można rozpocząć parowanie rundy pierwszej. Jednak nim się tego dokona warto pomyśleć o zapisaniu naszego turnieju, zresztą tak jak po każdej rozegranej rundzie. Uchroni nas to przed ewentualną utratą danych w przypadku awarii. W ustawieniach można uaktywnieć opcję automatycznego zapisywania turnieju po każdej rundzie.

Parowanie

Po wybraniu opcji "Rozpocznij nową rundę" na pasku narzędzi (ikonka z zieloną flagą) gracze zostaną poprzydzielani w pary na podstawie posiadanych punktów oraz rankingu (z początku wszyscy zawodnicy mają identyczne statystyki, więc parowanie będzie całkowicie losowe). Po wykonaniu praowania pojawi się nowa pozycja w liście nawigacyjnej o nazwie "Runda 1".

Dodawanie graczy

W tym widoku można ustalać wyniki meczów poszczególnych par. Najszybszą metodą jest korzystanie z ikonek przedstawiających uśmieszki, które oznaczają kolejno: wygraną, remis, przegraną gracza pierwszego. Wyniki bardziej precyzyne (np. 2-1) można ustawiać poprzez przycisk "Ustaw wynik" znajdującego się po prawej stronie tabeli. Gdy ustalimy wszystkie wyniki meczów, wówczas ikona w liście nawigacyjnej zmieni się z niebieskiej na zieloną, co oznacza, że można rozpocząć parowanie rundy następnej.

W momencie gdy tuż po rozpoczęciu nowej rundy, któryś z zawodników zgłosił, że wprowadzono mu błędy wynik, wówczas zalecia się usunięcie ostatniej rundy (patrz pasek menu, pozycja "turniej") oraz poproszenie programu o stworzenie nowych, sprawiedliwszych parowań.

Ręczne parowanie zawodników

Program umożliwia również dokonywanie korekt w parowaniu - można usuwać oraz dodawać pary. Trzeba mieć jednak na uwadzę kilka zasad, które muszą być przestrzegane:

  • Wszyscy gracze muszą być przydzieleni do par bądź też mieć status PAUSE lub MISS,
  • żaden gracz nie może być przydzielony do kilku par naraz,
  • nie może być naraz kilku graczy ze statusem PAUSE.

Jeśli któraś z powyższych zasad nie będzie spełniona, wówczas ikona rundy w liście nawigacyjnej będzie koloru czerownego uniemożliwiając tym samym rozpoczęcnie nowej rundy.

Gracze spóźnialscy, wychodzący w trakcie turnieju

Czasami zdarza się, że zawodnik przychodzi na turniej spóźniony, np. pod koniec pierwszej rundy turnieju, albo też musi wyjść przed końcem. Aplikacja umożliwia modyfikowanie listy graczy w nawet w trakcie trwania turnieju. W ominiętych rundach gracz parowany jest z przeciwnikiem MISS, za którego pokonanie (przy domyślnych ustawieniach) nie otrzymuje się żadnych punktów.

Gracz posiadający rozegrane partie, który został usunięty z turnieju, nie jest całkowicie wykreślany z listy, a jedynie nadawany jest mu status "BRAK" (gracz opuścił turniej). Ponowne dodanie gracza powoduje przywrócenie mu normalnego statusu. Tak więc aby całkowicie usunąć gracza z listy zapisanych zawodników trzeba najpierw zadbać o to, by nie był on przydzielony do pary z innym zawodnikiem w żadnej z rozegranych rund.

Wyniki turnieju

Kończenie turnieju

Po rozegraniu pewnej liczby rund turniej może zostać zakończony. Na pasku narzędzi należy wybrać pozycję "Kończenie turnieju" (czerwona flaga). W liście nawigacyjnej pojawi się nowa pozycja przedstawiająca klasyfikację końcową zawodników.

Wyniki turnieju

Po zakończeniu turnieju niemożliwym jest dokonywanie zmian wyników, czy też modyfikowanie listy graczy. Aby dokonać korekty trzeba wznowić turniej. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że kwalifikacja końcowa graczy o tych samych wynikach jest ustalana losowo, zatem wznowienie i ponownie zakończenie turnieju może skutkować w powstaniu różnic w klasyfikacji końcowej.

Podczas generowania listy końcowej zawodników brane są pod uwagę następujące wartości:

  • dorobek punktowy gracza (ostatnia kolumna tabeli),
  • stary ranking (czyli ten przed rozpoczęciem turnieju),
  • wartość losowa.

Drukowanie

Program wspiera drukowanie listy graczy, parowań oraz wyników końcowych. Aby wydrykować jakąkolwiek tabelę można posłużyć się przyciskiem widniejącym w prawym-dolnym rogu okna aplikacji, bądź też posłużyć się odpowiednią pozycją z paska menu lub paska narzędzi.

Wciśnięcie skrótu klawiszowego Ctrl+P spowoduje wydrukowanie aktualnie przeglądanej tabeli (tej, która jest w danym momencie widoczna użytkownikowi).

Drukowanie

Proces drukowania zawsze jest poprzedzony wyświetleniem okna wyboru drukarki oraz parametrów wydruku.