OpenSwiss Logo 1.02 r85

Zarządzanie graczami, ranking

Program jest w stanie śledzić siłę graczy, którzy regularnie uczestniczą w turniejach - innymi słowy zawodnikom liczony jest ranking. W tej sekcji wytłumaczę w jaki sposób się to odbywa.

Każdemu uczestniczącemu w turnieju graczowi należy storzyć osobny plik na dysku. Wykonuje się to poprzez wybranie pozycji "Wprowadź gracza" z paska menu.

Tworzenie gracza

W nowym oknie podajemy jego imię, aktualny ranking, następnie miejsce, gdzie zapisać plik. Teraz, podczas dodawania graczy do turnieju wykonujemy to przyciskiem "Wczytaj gracza" podając wcześniej stworzone pliki. Zawodnicy dodani tym sposobem są oznaczeni na liście zieloną kropką i po zakończeniu turnieju ich zmiana rankingu zostanie zapamiętana.

W opcjach, w zakładce katalogi można zmienić domyślny folder, w którym poszukiwane będą pliki graczy oraz turniejów. Warto go ustawić ponieważ wielokrotne wskazywanie tego samego miejsca może być męczące. Można też pomyśleć o stworzeniu podfolderów, gdy prowadzimy kilka rodzajów turniejów, albo gdy mamy kilka rodzajów graczy np. "Junior" - dywizja graczy młodszych, "Senior" - starszych, itp.

Wczytywanie graczy

Zmiana rankingu jest zapisywana na dysk po wciśnięciu przycisku "Zapisz ranking", który jest widoczny obok tabeli prezentującej wyniki turnieju. Ewentualnie można uaktywnić opcję automatycznego zapisu rankingu w ustawieniach, która sprawi, że ranking zostanie zapisany automatycznie po zakończeniu turnieju. Zalecam stosować tę opcję, ponieważ człowiekowi zawsze może się zapomnieć o wykoaniu tego kroku.

Zapis rankingu

Po pomyślnym zapisie, pliki graczy zostały zmodyfikowane i przechowują od teraz nowy ranking.

Karta gracza

Kilkając przycisk "Karta gracza" można podejrzeć zmiany rankingu graczy w poszczególnych rundach turnieju. Kolumna "Stawka" oznacza zmianę punktów rankingowych zawodnika w danej rundzie. Kolorem zielonym - oznaczane są rundy, w których ranking gracza wzrósł, natomiast czerwonym - rundy, w któych on zmalał.

Karta gracza, podobnie jak pozostałe tabele - może zostać wydrukowana.

Zapis rankingu