OpenSwiss Logo 1.02 r85

Program w wersji na komórkę

Aplikacja OSwiss pierwotnie została wydana w wersji na komórkę (można ją ściągnąć w sekcji download). Wymaga ona jedynie MIDP 1.0, CLDC 1.0, zatem ruszy niemalże na każdej komórce obsługującej mobilną Javę.

Menu główne programu

Menu główne

Menu główne zawiera następujące opcje:

  • Lista Graczy - służy do dodowania/usuwania graczy oraz prawdzania wyników
  • Parowania - lista meczy do rozegrania w aktualnej rundzie
  • Następna Runda - dokonuje parowania do kolejnej rundy
  • Poprzednia Runda - pozwala dokonać modyfikacji w wynikach poprzednich rund
  • Nowy Turniej - usuwa wszelkie dane o aktualnym turnieju
  • Wyjście - zamyka aplikację

Zarządzanie listą graczy

Lista graczy Dodawanie gracza

Aby dodać nowego gracza należy wejść w opcję "Lista Graczy" z głównego menu, a następnie wybrać pozycję "Dodaj". Aplikacja poprosi o wprowadzenie imienia gracza.

W tym menu prezentowany jest również dorobek punktowy poszczególnych graczy (trzy kolumny punktów) – na początku turnieju są to trzy zera.

Punkty są przeliczane tylko i wyłącznie przy przechodzeniu do następnej/poprzedniej rundy. Gracze są pokazywani w kolejności malejącej zgodnie z ilością zdobytych na turnieju puntów. Zatem osoba zajmująca pierwsze miejsce na turnieju będzie usytuowana na czele listy, pod nią będzie gracz z miejscem drugim, itd.

Po wprowadzeniu wszystkich graczy uczestniczących w turnieju, można go rozpocząć poprzez naciśnięcie opcji "Następna Runda" z menu głównego. Wówczas zostaną rozlosowane pary, a na ekranie komórki pojawi się okno parowań.

Uwaga! Po rozpoczęciu turnieju nie można modyfikować listy graczy!

Parowania – ustalanie wyników meczy

Parowania

W oknie parowań są pokazywane pary określające, kto z kim ma zagrać w danej rundzie. Poprzez menu ustala się wyniki meczów (można je wielokrotnie zmieniać).

Nanoszenie zmian w oknie parowań nie powoduje modyfikacji ilości punktów w "Liście Graczy". Dopiero po przejściu do następnej rundy wszystkie punkty zostaną przeliczone na nowo.

Następna Runda

Gdy wszystkie wyniki meczów w danej rundzie zostaną wprowadzone, to można przejść do następnej rundy. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Następna Runda".

Na ekranie komórki powinno pojawić się okno z rozlosowanymi parami następnej rundy.

Poprzednia Runda

Opcja "Poprzednia Runda" pozwala na przeglądanie parowań poprzednich rund oraz ewentualne nanoszenie zmian. Numer aktualnej rundy jest pokazywany na pasku tytułu aplikacji.

Podczas powrotu do ostatniej rundy program zapyta się, czy dokonać ponownego rozlosowania par (bowiem punktacja mogła ulec zmianie, a ma ona kluczowe znaczenie przy dobieraniu przeciwników).

Parowania

Nowy Turniej

Aktualny stan turnieju (nawet po jego zakończeniu) jest zapisywany do pamięci stałej. Wyłączenie aplikacji i ponowne jej uruchomienie nie kasuje wprowadzonych danych (można to wykorzystać do późniejszego pisania raportu).

Opcja "Nowy Turniej" służy do skasowania wszelkich zapisanych informacji z pamięci stałej i przygotowanie aplikacji do przeprowadzenia nowego turnieju.

Wielojęzyczność

Aplikacja wspiera wielojęzyczność – język aplikacji jest dobierany na podstawie ustawień telefonu. Wspierane języki to: polski, angielski, niemiecki, szwedzki.

Niestety języku nie da się wymusić – tzn. nie da się w prosty sposób spowodować, by program wyświetlał informacje w języku polskim na telefonie z angielskim menu i vice versa. Choć sprytną sztuczką (modyfikacją pliku locale/messages.properites) można to osiągnąć.